ro

Politica de confidențialitate

În cazul în care citiți prezentul document, motivul este faptul că ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter  personal.  În  legătură  cu  furnizarea  unor  astfel  de  date,  suntem  obligați  să  vă  aducem  la cunoștință cum prelucrăm aceste date, eventual, pentru unele date furnizate de dumneavoastră, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră – pe care îl acordați prin bifarea casetei că sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Suntem societatea comercială Future Farming s.r.o. având sediul în Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, NR. DE IDENTIFICARE: 076 06 150, înregistrată la Curtea Regională din Brno, dosarul nr. C 109074 (denumită în continuare „Administrator“) și, în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European  și  al  Consiliului  din  27  aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  și  privind  libera  circulație  a  acestor  date  și  de  abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare ”GDPR”) și al Legii nr. 110/2019 Culegere privind prelucrarea datelor cu caracter personal, cu modificările și completările  ulterioare, începând cu momentul în care ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, vom prelucra aceste date în continuare așa cum este specificat mai jos.

1. De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

Aceasta depinde de faptul în baza căruia ne furnizați datele dumneavoastră.

În cazul în care negociem cu dumneavoastră încheierea unui contract sau am încheiat deja împreună un contract, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal indispensabile pentru încheierea contractului, și anume doar în scopul încheierii și a derulării acestuia, eventual  în  scopul decontării obligațiilor constituite în baza contractului. Prelucrarea datelor cu caracter personal indispensabile pentru derularea contractului nu face obiectul consimțământului dumneavoastră, noi avem obligația în baza legii.

Datele dumneavoastră cu caracter personal le utilizăm pentru a vă putea furniza oferte relevante care sunt importante pentru dumneavoastră. Astfel, în baza interesului legitim, prelucrăm mai ales datele cu caracter personal cu prelucrare automată și cookies. Din același motiv  juridic,  vă  putem  trimite,  în  calitatea  dumneavoastră  de  clienți  ai  companiei  noastre, mesaje de e-mail sau SMS.

În cazul în care ne trimiteți întrebările dumneavoastră, cererea de ofertă sau când comunicați cu noi   într-o   altă   modalitate,   ne   furnizați   datele   dumneavoastră   în   baza   consimțământului dumneavoastră voluntar. Consimțământul acordat de dumneavoastră îl puteți retrage oricând, și anume prin trimiterea unui e-mail pe adresa [email protected] sau prin trimiterea unei scrisori pe adresa sediului nostru.

2. Care date cu caracter personal prelucrăm?

În  calitate  de  Administrator,  prelucrăm  datele  cu  caracter  personal  pe  care  ni  le  furnizați, eventual datele care sunt accesibile public. Este vorba mai ales de prenumele și numele dumneavoastră, adresa, datele de identificare (cum este nr. de identificare și data nașterii, dacă acest lucru este indispensabil), dar și alte date cu caracter personal furnizate de

dumneavoastră, cum este, de exemplu, nr. de telefon, e-mailul, adresa de livrare etc. Acestea sunt  prelucrate  din  motivele  pentru  care  ați  furnizat  aceste  date,  deci,  mai  ales  în  scopul soluționării   întrebărilor   dumneavoastră,   al   derulării   negocierilor   ducând   la   încheierea contractului, al derulării contractului sau pentru a fi posibilă soluționarea cererii dumneavoastră pentru contactare din partea Administratorului și, de asemenea, în scopul trimiterii comunicărilor de marketing etc. În momentul vizitării site-lui web, în legătură și cu scopul operării site-lui web și  îmbunătățirii  operării  acestuia,  putem  prelucra  datele  privind  mișcarea  dumneavoastră  pe acest  site,  și  anume  inclusiv  adresa  IP  de  pe  care vă autentificați în site-ul web (denumite în continuare ”date cu caracter personal”).

În cazul în care ne furnizați datele unor terți, este obligația dumneavoastră de a informa despre acest  lucru  persoana  în  cauză  și  a  asigura  consimțământul  acesteia  cu  prezentele  condiții privind protejarea datelor cu caracter personal.

3. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal o efectuăm noi în calitate de Administrator, însă datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru noi și de către alte persoane, dacă sunt autorizate de noi pentru aceasta, mai ales persoanele subordonate conducerii unice a societății GFF s.r.o., având sediul în Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, nr. de identificare: 075 84 644, înregistrată la Curtea Regională din Brno, nr. dosar C 108959, în sensul   prevederilor   art.   79,   din   Legea   nr.   90/2012  Culegere,  Legea  privind  corporațiile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

În  anumite  situații,  s-ar  putea  să  fie  indispensabil  ca  noi,  în  cadrul  derulării  contractului,  să predăm datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, și anume mai ales atunci când, în cadrul derulării, urmează să asigurăm transportul produselor prin intermediul unei companii de transport. Într-un astfel de caz, predăm datele de tipul prenumele și numele, nr. de identificare, adresa de livrare, numărul de telefon și e-mailul. Compania de transport este în drept să prelucreze aceste date doar în scopul livrării produselor.

4. Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal diferă mai ales în funcție de motivul pentru care le prelucrăm.

Datele dumneavoastră cu caracter personal le prelucrăm întotdeauna pe toată durata existenței raportului contractual între noi. Datele cu caracter personal care sunt indispensabile pentru prestarea  reglementară  a  serviciilor,  indiferent  dacă  aceste  obligații  decurg  din  contractul încheiat între noi sau din reglementări juridice general obligatorii, trebuie să le prelucrăm indiferent    de    consimțământul    acordat    de   dumneavoastră   pe   perioada   stabilită   prin reglementările juridice aplicabile sau în conformitate cu acestea (de exemplu, la actele fiscale, această perioadă este de cel puțin 10 ani).

În  cazul  în  care  ne-ați  furnizat  consimțământul  la  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioadă de 10 ani sau până la revocarea unui astfel de consimțământ.

Datele obținute prin intermediul contului de utilizator sau într-o modalitate similară le prelucrăm pe perioada de utilizare a serviciilor noastre și, de asemenea, de obicei timp de 5 ani în urma

anulării acestora.

5. Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Depinde de motivele în baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Dacă este vorba de datele pe care le prelucrăm în baza legii, atunci aveți dreptul:

  • să cereți de la noi informația care dintre datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, puteți cere și copia acestor date,
  • să cereți  de  la  noi  explicații  legate  de  prelucrarea  datelor  dumneavoastră  cu caracter personal,
  • să  cereți   de   la   noi   accesul  la  aceste  date  și  să  solicitați  corectarea  sau actualizarea acestor date,
  • la exactitatea datelor,
  • în cazul unor dubii în legătură cu respectarea obligațiilor referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți formula o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau puteți contacta instanța de judecată. Însă ne va face plăcere dacă veți lua mai întâi legătura cu noi ca să rezolvăm împreună situația apărută.

În  cazul  în  care  ați  furnizat  consimțământul  dumneavoastră  la  prelucrare,  atunci,  dincolo  de cadrul celor menționate mai sus, aveți dreptul:

  • să retrageți în scris oricând consimțământul în modalitatea menționată mai sus,
  • să solicitați restricționarea prelucrării unor astfel de date,
  • să cereți ca noi să ștergem aceste date cu caracter personal.

Aveți întrebări suplimentare referitoare la prelucrarea cu caracter personal? Contactați-ne pe e-mailul: [email protected]